Betaling

Wanneer te betalen

Uiterlijk 24 uur na het verstrekken van uw opdracht en de kostenbegroting dient het verschuldigde bedrag aan ons te zijn betaald.
Het bedrag van de eventuele Uitvaartpolissen die u inlevert bij de uitvaartverzorger wordt met het totaalbedrag verrekent.
Polissen worden in mindering gebracht op de eindfactuur.
Het bedrag is ook niet meer of minder, u weet waar u aan toe bent.

ALLE uitvaartpolissen zijn bij ons geldig,
dus ook van de grote maatschappijen.

Betaling-Een-Goedkope-Uitvaart